Find den rigtige aftager af affaldsressourcer

Find den rigtige aftager af dine affaldsressourcer

Indhold
  • Et overblik over forskellige aftagere til eventets affaldsressourcer.
  • En liste over godkendte renovatører.
  • Guidelines til at indgå en renovatøraftale.
Yderligere information
Når man vil i gang med at affaldssortere til sit event – eller udvide sin eksisterende affaldssortering – er det vigtigt at finde den rigtige aftager/renovatør, som kan genanvende affaldsressourcerne.
I Danmark har vi mange forskellige aktører, som klarer håndteringen af de almindelige affaldstyper, vi kender fra husholdningen. Men står man med en ret specifik affaldstype, f.eks. appelsinskræller eller shotsrør, kan det give mening at kigge lidt længere ud i landskabet efter en aftager.
Her guider vi dig til at finde en samarbejdspartner, som kan hjælpe jer godt af med affaldet.

FÅ OVERBLIK OVER MULIGE AFTAGERE TIL EVENTETS AFFALDSRESSOURCER

Når du har overblik over jeres affaldsressourcer og besluttet hvilke affaldstyper, I ønsker at sortere, skal I have en plan for, hvordan I bortskaffer affaldet efter eventet. Grundet liberalisering må kommuner ikke modtage kildesorteret, genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor er I nødt til selv at finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg, som må modtage jeres genanvendelige affald.

Du kan starte med at søge i Miljøstyrelsens affaldsregister over godkendte renovatører.

Her kan du f.eks. søge på forskellige affaldstyper (fraktioner) på tværs af regioner og landegrænser og på forskellige former for virksomheder, som arbejder med affaldshåndtering.  De er opdelt i disse kategorier:

→ Mæglere og forhandlere

Virksomheder som arbejder med nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, f.eks. igennem opkøb og videresalg. Disse omfatter også aktører, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

Mæglere og forhandlere overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

→ Affaldstransportør

Virksomheder som transporterer affald for fremmeds regning. Affaldstransportører overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

→ Indsamlervirksomhed m/u. forbehandling.

Disse virksomheder er godkendt til at kunne overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

Indsamlervirksomheder uden forbehandling kan hente eller modtage dog uden selv at foretage videre behandling.

Indsamlingsvirksomheder med forbehandling kan hente eller modtage affaldet og har selv et forbehandlingsanlæg.

→ Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug

Genanvendelsesanlæg er private anlæg, som bearbejder og genanvender affaldsressourcer til produkter, materialer eller stoffer, så de dermed ophører med at være affald. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald. Det vil typisk skulle transporteres af en transportør eller af virksomheden selv.

→ Kommunalt behandlingsanlæg

Kommunalt behandlingsanlæg er anlæg, der er helt eller delvis ejet af kommunerne og foretager forbehandling eller slutbehandling af genanvendeligt affald. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald.

Affaldsregisteret

Er du  i tvivl om, hvilke regler der gælder for din kommune, så tjek kommunens hjemmeside for info om erhvervsaffald.

LAV EN AFTALE MED EN RENOVATØR

Når det kommer til at indgå en renovatøraftale, kan det være svært at give helt generelle anbefalinger. Renovatørerne sammensætter nemlig deres tilbud fra gang til gang, så det passer til det enkelte event – fordi der ikke er to events, der er ens. I det nedenstående har vi dog sammenfattet nogle enkelte guidelines, som kan være gode at have med, når I skal indgå en aftale med en renovatør.

Udpeg en ressourceansvarlig på eventet, og hold en vedvarende dialog med renovatøren: I dialogen med forskellige eventarrangører oplever vi ofte, at ansvaret for renovatøraftale bliver et punkt på  to-do-listen, som hurtigt skal overstås. Vi anbefaler, at man prioriterer at udpege en ressourceansvarlig, som står for en løbende dialog med en fast kontaktperson hos renovatøren. 

Sigt efter få, men større affaldstyper: Overvej, om I kan sætte ind tidligt i planlægningsprocessen og sætte krav til madboder og barer om at anvende samme serveringsservice for alle madboder. Det giver afgrænsede sorteringsmuligheder, som også gør det nemmere at kommunikere til eventgæsterne om, hvordan de skal sortere deres affald.

Jo bedre affaldet er sorteret, jo billigere er det at komme af med: Kontakt din renovatør og spørg ind til økonomien i det. Hvis renovatøren vurderer, at sorteringen ikke er ren nok, er der risiko for, at det i stedet bliver sorteret som restaffald. Restaffald har ofte en højere kg-pris, end hvis affaldet kan genanvendes.

Brug simpel kommunikation og intuitive affaldsspande, som hjælper dine gæster til korrekt affaldssortering:  Ren kildesortering er nødvendigt for at renovatøren kan genanvende jeres affaldsressourcer. Hos Don’t Waste It tilbyder vi affaldssorteringsløsninger til både udendørs og indendørs arrangementer. Produkterne er designet ud fra viden om menneskelig adfærd, og dokumenteret viden om, hvad der får affaldssortering til at lykkes.

Det hele hænger sammen: Jo nemmere I gør det for jeres gæster at affaldssortere, jo renere er jeres kildesortering og jo større økonomisk gevinst er der ved at afsætte jeres affaldsressourcer.

Hvad Gør Men Med

Hvis man er meget ambitiøs med sin affaldssortering, kan man komme ud for at stå med en eller flere specifikke affaldstyper, der på nuværende tidspunkt ikke er nogle anlæg, der kan tage imod og genanvende på tilfredsstillende vis. Det kan være fordi sammensætningen af materialer gør det svært at genanvende, fordi affaldstypen og -mængden er for lille eller fordi der hidtil ikke har været andre, der har sorteret og efterspurgt en aftager af denne affaldstype før. Det ret utilfredsstillende resultat bliver ofte, at disse affaldstyper ender i restaffald, som sendes til forbrænding.

Hvis du ikke er tilfreds med den løsning, kan det være interessant at undersøge nye forretningsmuligheder og indgå i partnerskaber med lokale aktører. Måske kan jeres affald være en ressource for en anden?

Ved at indgå lokale samarbejder med mindre aktører kan der endda være mulighed for at beholde eventets affaldsressourcer i sit eget cirkulære loop, så de bliver genanvendt til nye produkter, der får nyt liv og kan indgå i eventet igen.

Hvem Tager Skraldet (6)

Et eksempel fra den virkelige (event)verden er hos Smukfest, der i 2018 indgik et samarbejde med Kaffe Bueno om at producere kosmetiske produkter af kaffegrums fra festivalen. Her blev der bl.a. lavet sæbe, som blev anvendt i toiletvognene på festivalen.

Et eksempel på et frugtbart samarbejde…

… er affaldssorteringen på Ceres Park hos AGF, indført i 2020.

Her har Rethink Event og Don’t Waste Its mangeårige erfaring fra festivalbranchen, AGF’s kendskab til egne behov og gæsternes adfærd samt renovationspartneren Johannes Sørensen og Sønners ekspertise i affaldshåndtering tilsammen skabt velfungerende sortering på stadion.