Gode råd om affaldssortering - Don't Waste It

Bliv godt klædt på til at lykkes med affaldssortering

Hvordan guider vi bedst vores gæster til at sortere?
Hvor skal affaldsspandene placeres?
Hvem tømmer dem?

Spørgsmålene er mange, når man står foran at skulle sikre en god håndtering af affaldet til et arrangement eller en event. Det kræver det rigtige materiel – men bestemt også god planlægning og indsigt i affaldsflowet fra start til slut.

Til gengæld er gevinsten stor: En ren venue højner gæsteoplevelsen, og sikrer, at affaldsressourcerne kommer rigtigt videre på deres genbrugsrejse.

Den mest ambitiøse dagsorden

FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verden har brug for alles indsats, hvis vi skal løse klodens største udfordringer inden 2030.

I Don’t Waste It anerkender vi, at målene i ‘Verdens vigtigste plan’ er forbundne. Vi arbejder med flere af målene, men særligt med delmål 12.5, som stiler mod målet om at: “Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Hver dansker smider i gennemsnit næsten 800 kilo skrald ud om året. Og i Danmark såvel som størstedelen af verdens lande i verden stiger forbruget dag for dag. Det skaber et øget pres på verdens ressourcer, som ikke er uendelige.

Et ansvarligt forbrug handler om at mindske vores spild, købe færre ting og om at blive bedre til at genbruge. Og der er er behov for, at vores affaldsressourcer får muligheden for at blive genanvendt. Det sikres blandt andet gennem affaldssortering i hjemmet, på arbejdspladsen, til events og  andre steder, hvor vi mennesker lever og færdes.

Sammen kan vi tage ansvar for et bedre i morgen.