Rådgivning om affaldssortering - Don't Waste It

Rådgivning om affaldsortering

Don’t Waste It er skabt på baggrund af års erfaring med, hvad der får affaldssortering til at lykkes.
Har I brug for hjælp til planlægning og implementering eller mangler I mere viden om, hvad der er den rette løsning for jer, tilbyder vi sparring og rådgivning om affaldssortering ud fra jeres behov. 

Implementering af intuitiv affaldssortering
Vores løsninger er skabt ud fra viden om adfærdsdesign og brugeroplevelser, og vi har altid fokus på, at affaldssortering skal være simpelt og intuitivt at bruge i det daglige og samtidig fleksibelt og let håndterbart for driften. Det gælder både til events og i virksomheder.

Men den gode løsning kræver samtidig, at alle forstår værdien. Derfor tilbyder vi bl.a. hjælp til implementering af jeres systemer og hjælper jer med kommunikation til brugere og drift om både brug og værdi.

Innovative løsninger, der dækker jeres behov og muligheder
Den gode løsning til affaldssortering er ikke ens for alle. Der kan f.eks. være helt særlige affaldstyper, der skal håndteres for sig, eller være mangel på plads til affaldsbeholdere.

Vi udvikler løsninger, der dækker jeres specifikke behov. Med vores mange års erfaring med affaldssortering til mega-events og i virksomheder, har vi efterhånden set lidt af hvert.

Lad vores ekspertise komme jer til gode og få hjælp til at finde den helt rigtige løsning. Vi er klar til alle udfordringer og vi ved, at de bedste løsninger bliver til i samarbejde med jer.

Rådgivning om affaldssortering ved Sofie Randel
Jacob Hansen
Frivillig, 3xGivisme

Gæsterne har taget sindssygt godt imod Waste Topsne fra Don’t Waste It og vi har været så glade for løsningen til vores affaldssortering på 3xGivisme. Jeg har holdt øje med dem igennem hele eventet og de har fungeret rigtigt godt. Gæsterne har helt styr på det – de afkoder dem lynhurtigt og sortere i de rigtige fraktioner. Og det er jo helt fantastisk rent miljø- og bæredygtighedsmæssigt.

Kristine Barenholdt Bruun
Leder af Det Cirkulære laboratorium, Roskilde Festival

Dont Waste It testede deres Waste Tops på Roskilde Festivals Summer Days i sommeren 21’. Toppene gav en god sortering, og gæsterne havde nemt ved at identificere de rette fraktioner. Det var interessant og flot at se, at fraktionen til ”ølhanke” -et meget specifikt produkt lavet ud af pap, som kan genanvendes, havde en sorteringsgrad på 100 procent.

Liv Timmermann
Teknik – og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Sofie og co. har hjulpet os med at udvikle en sorteringshætte, vi kunne bruge til affaldsbeholderne på pladserne. En løsning vi og vores samarbejdspartnere har været enormt glade for. Deres mange gode råd og vejledninger har muliggjort, at vi har kunne basere vores planlægning på eksisterende erfaringer for hvad der virker og på den vis, har vi taget et stort spring mod at kunne gøre de rigtige ting – første gang.